Начална страница

Ако вече сте клиент, кандидатствайте с един клик тук!

Сума на заема

Срок на заема

Сума на кредита: X

Първа падежна дата: X

Срок на кредита: X

Размер на вноска: X

ГПР: X

Обща сума за плащане: X

"Кредит на вноски до 2000 лв." е кредит предназначен за хора, които имат спешна нужда от по-голяма сума пари, която да изплатят разсрочено във времето.

Лични данни

Контакти

Лице за контакт (лицето не е поръчител)

Лицето не е поръчител. Можете да посочите ваш роднина или приятел

Начин на плащане

Лична карта

Вид Заетост

Промо код

Избери Гарант

Промо кодът не е задължително поле. Може да изпратите заявка без него.
 
Гарантът е фирма партньор на Фератум България или предоставено от Вас физическо лице, което гарантира изпълнението на задълженията по Договора за заем. Моля изберете предпочитания от Вас гарант на заема.
Банкова гаранция

Личен гарант/поръчител

Персонален гарант/Поръчител може да е платежоспособно физическо лице, навършило 18 години. Избирайки Поръчител имайте предвид, че той/тя гарантира изпълнението на Договора за заем.
Стъпка 1: Попълнете внимателно информацията за Вашият поръчител
Стъпка 2: Прикачете копията от личната карта на поръчителя
Стъпка 3: Натискайки бутона КАНДИДАТСТВАЙ вие изпращате заявката за заем.
Моля, имайте предвид, че Фератум оценява платежоспособността на поръчителя преди да одобри поръчителството. Фератум има право да изисква от поръчителя да предостави лична информация и информация, свързана с финансовото му състояние, като например копие от ведомости за заплати, счетоводни отчети или данъчни декларации или информация относно заемите и задълженията на поръчителя.
* Задължителна информация