8 съвета как да вземем безопасно бърз онлайн кредит

Как да се предпазим от най-честите измами когато търсим бърз онлайн заем и защо взимането на кредит от частни лица е опасно?

Необятното интeрнeт пространство e пълно с истории за измамeни крeдитополучатeли. Част от тях са можели да се защитят ако само са отделили малко време да прочетат условията на договора за кредит преди да се обвържат с тях. С цeл да ви защитим направихмe списък с правила за бeзопасност за всeки, който обмисля взиманeто на онлайн крeдит.

1. Никога не взимайте кредит или заем от непознати частни лица, които твърдят, че са кредитори или представители на кредитни компании. При никакви обстоятелства! Легитимните кредитни институции имат добре обозначени офиси, официален сайт, документи удостоверяващи тяхната легитимност, изложени на видно място и в сайта и в офиса.

2. Никога не приемайте заеми от съмнителни фирми, ако те не могат да ви покажат дори официална интернет страница на дружеството. Освен това регистрираните кредитни компании притежават удостоверение за регистрация от БНБ, както и удостоверение за регистрация при Комисия за защита на личните данни, които лесно могат да се проверят.

3. Показали са ви сайт? Само това не е достатъчно. Проверете обстойно данните на кредитната компания; разгледайте посочените контакти, проверете дали телефоните са истински и дали на посочения адрес има реален техен офис.

4. Разгледайте внимателно всички услуги и продукти, които кредитната компания предлага. Запознайте се предварително с условията, лихвите и всякакви допълнителни разходи по кредита. Прочетете предоставените ви документи.

5. Поискайте образец на договора за кредит или общите условия по договорите. Сериозните и реномирани компании нямат повод да го крият. Дори да не откриете образец на договор на сайта им, вие имате право да го поискате, за да се запознаете предварително с условията, преди да пристъпите към подписване. Имате право да получите и преддоговорна информация в Стандартен Европейски Формат. Прочетете я внимателно.

6. Обърнете внимание ситния шрифт. Прочетете добре редовете, изписани със ситен шрифт и бледо мастило. По правило, там се крият уловките - например скрити проценти и други допълнителни такси по кредита. Не разчитайте само на прочитането на дребния шрифт, а прочетете всичко. Много от некоректните кредитодатели допълват условията в основния текст с неблагоприятни за вас клаузи, затова е препоръчително да прочетете внимателно и него.

7. Никога не плащайте авансово. Логиката на кредитите е, че първо получавате кредита, а после го връщате в срок. Никоя легитимна кредитна компания няма да изиска от вас предварителни суми. Дори ако сумата ви е нужна спешно и ви е невъзможно да получите заем от друга компания, не трябва да се подлъгвате да давате пари предварително, особено при положение че услугата, която искате да ползвате е кредит. В такива ситуации има риск да загубите всичките ви останали пари. Това не е практиката на реномираните кредитни компании.

8. Ако имате и най-малко съмнение за легитимността на фирмата, не се доверявайте. Дейността на легитимните компании отпускащи пари в брой под формата на онлайн заеми или кредити на физически лица се регулира със закон, така че договорът между вас гарантира защита на правата и задълженията на двете страни и най-важното, регулира решаването на евентуални конфликти.

Повечето кредитни компании, които предоставят онлайн заеми и кредити изискват да представите минимална документация. Но след като сте проверили по указаните по-горе съвети легитимността на компанията, изискването да представите лична карта при сключване на договор за кредит не бива да ви притеснява. Както знаете, това се изисква и когато посещавате банков клон.

След като знаете вече всичко това, можете спокойно да се доверите на Ferratum, когато имате нужда от пари в брой незабавно.

НАЧАЛО

БЛОГ

НОВИНИ

ПОЛЗИТЕ ОТ БЪРЗИЯ ЗАЕМ