8 съвета как да вземем безопасно бърз онлайн кредит

Как да се предпазим от най-честите измами когато търсим бърз онлайн заем и защо взимането на кредит от частни лица е опасно?

Необятното интeрнeт пространство e пълно с истории за измамeни крeдитополучатeли. Част от тях са можели да се защитят ако само са отделили малко време да прочетат условията на договора за кредит преди да се обвържат с тях. С цeл да те защитим направихмe списък с правила за бeзопасност за всeки, който обмисля взиманeто на онлайн крeдит.

1. Никога не взимай кредит или заем от непознати частни лица, които твърдят, че са кредитори или представители на кредитни компании. При никакви обстоятелства! Легитимните кредитни институции имат добре обозначени офиси, официален сайт, документи удостоверяващи тяхната легитимност, изложени на видно място и в сайта или в офиса.

2. Никога не приемай заеми от съмнителни фирми, ако те не могат да ви покажат дори официална интернет страница на дружеството. Освен това регистрираните кредитни компании притежават удостоверение за регистрация от БНБ, но още по-важно те се и регулират от БНИ и ежемесечно подават информация за отпуснатите кредити и техния статус.

3. Показали са ти сайт? Само това не е достатъчно. Провери обстойно данните на кредитната компания; разгледайте посочените контакти, проверете дали телефоните са истински и дали на посочения адрес има реален техен офис. Направи справка в регистъра на БНБ, дали компанията е лицензирана да извършва подобна дейност.

4. Разгледай внимателно всички услуги и продукти, които кредитната компания предлага. Запознай се предварително с условията, лихвите и всякакви допълнителни разходи по кредита. Прочети предоставените ти документи и никога не се съгласявай да подписваш договор, физически или дигитално без да си запознал с неговото съдържание. Да прочетеш договора отнема няколко минути, да се съгласиш с неблагоприятни условия, за които не си знаел - също. Но последствията в двата случая са коренно различни.

5. Поискай образец на договора за кредит или общите условия по договорите. Сериозните и реномирани компании нямат повод да ги крият. Дори да не откриеш образец на договор на сайта им, ти имаш право да го поискаш, за да се запознаеш предварително с условията, преди да пристъпиш към подписване. Имаш право да получиш и преддоговорна информация в Стандартен Европейски Формат, а компанията е задължена да ти я предостави. Прочети я внимателно.

6. Обърни внимание на "ситния шрифт". Макар и компаниите да нямат право да ти предоставят договори с разлика в цвета и размера на шрифта, има дребни детайли, които понякога не забелязваме. По правило, там се крият уловките - например скрити проценти и други допълнителни такси по кредита. Много от некоректните кредитодатели допълват условията в основния текст с неблагоприятни за теб клаузи, затова е препоръчително да прочетеш внимателно всичко.

7. Никога не плащай авансово. Логиката на кредитите е, че първо получаваш кредита, а после го връщаш в срок. Никоя легитимна кредитна компания няма да изиска от теб предварителни суми за отпускането на кредита - дори да има такси за разглеждане на документи, одобрение и т.н. тези суми ще се начислят като част от разходите по кредита в последствие, а не са изискуеми предварително. Дори ако сумата ти е нужна спешно и ти е невъзможно да получиш заем от друга компания, не трябва да се подлъгваш да даваш пари предварително, особено при положение че услугата, която искаш да ползваш е кредит. В такива ситуации има риск да загубиш всичките си останали пари. Това не е практиката на реномираните кредитни компании.

8. Ако имаш и най-малкото съмнение за легитимността на фирмата, не се доверявай. Дейността на легитимните компании отпускащи пари в брой под формата на онлайн заеми или кредити на физически лица се регулира със закон, така че договорът между вас гарантира защита на правата и задълженията на двете страни и най-важното, регулира решаването на евентуални конфликти.

Повечето кредитни компании, които предоставят онлайн заеми и кредити изискват да представиш минимална документация. Но след като си проверил по указаните по-горе съвети легитимността на компанията, изискването да представиш лична карта при сключване на договор за кредит не бива да те притеснява. Както знаеш, това се изисква и когато посещаваш банков клон.

След като знаеш вече всичко това, можеш спокойно да се довериш на Ferratum, когато имаш нужда от пари в брой незабавно.

Вземи бърз кредит до минути.

Кандидатствай

 

Можеш да прочетеш и другите ни статии

Sorry, there are errors on the page: