Често задавани въпроси

Какво е Бърз заем?

Бърз заем е малка сума, която може да получиш за кратък период от време, която обикновено покрива непредвидени разходи (например сметки или по-висока цена на продукт от плануваната) до получаване на заплата. За разлика от традиционния банков кредит, за бързите заеми се кандидатства по-лесно, при облекчена процедура, без излишна бюрокрация. Бързият кредит може да се получи, похарчи и върне по-бързо.

Кой може да кандидатства за бърз заем?

Бързите заеми на Фератум са предназначени за постоянно живеещи в България граждани, на възраст между 18 и 70 години, с постоянна адресна регистрация и доходи. Ако отговаряш на посочените условия и имаш чиста кредитна история, за нас ще бъде удоволствие да бъдеш наш клиент.

Трябва ли да се идентифицирам?

Да. За да разгледаме, потвърдим и изплатим искания от теб бърз заем, първо трябва да получим копие или снимки на лице и гръб на твоя документ за самоличност на нашия официалния e-mail: info@ferratum.bg

Как да изпратя документ?

Можеш да ни изпратиш документ като влезеш в твоя профил и го прикачиш от там. 

Какви са лихвите, които дължа и за колко време мога да ползвам заема?

Можеш да използвате нашия Кредитен калкулатор, за да провериш как се изменят лихвите, в зависимост от сумата и срока на заема. Ти сам определяш срока, за който да ползваш заема и след който трябва да погасиш задължението си, като имаш възможност да посочиш срок на Заема до заплата между 5 и 45 дни.
Аналогично, за кредита на месечни вноски сам избираш броя на месечните вноски чрез Кредитния калкулатор за кредит на вноски.

Кога може да се кандидатства за бърз заем?

Можеш да кандидатстваш за заем по всяко време на денонощието през нашата онлайн форма за заявки.
Ще получиш становище по искането за заем през работното време на офиса: от понеделник до петък от 8:30 до 19:00 часа; събота и неделя от 10:00 до 18:00 часа.

Трябва ли да предоставя гаранция за заема си?

Да. Гарантът може да бъде избрано от теб физическо лице или банка, партньор на Фератум. Функцията му е да гарантира за изпълнението на задълженията по Договора за заем.

Какви са условията, на които трябва да отговаря личният ми гарант?

За да бъдеш одобрен/а за кредит с личен гарант е необходимо да са покрити следните изисквания:

1.  Гарантът трябва да е платежоспособно физическо лице, навършило 18 години;
2.  Гарантът трябва да работи на постоянен трудов договор от минимум 6 месеца;
3.  Гарантът следва да декларира официален, регулярен доход с минимум 1500 лв;
4.  Гарантът трябва да е с добра кредитна история в регистрите на ЦКР към БНБ.

Какво ще се случи, ако предоставеният от мен гарант не покрива горните условия?

В случай, че личният гарант по заема ти не покрива някое от условията, то ти не можеш да бъдеш одобрен/а за заем. В този случай ще ти предоставим възможност да посочиш друго лице, което да гарантира за заема или да избереш опцията, при която банка - партньор на Фератум, ще гарантира за изпълнението на договора за заем.

Кога трябва да платя таксата за гаранцията предоставена от Ferratum Bank, в случай че избера опцията банкова гаранция?

Таксата за банковата гаранция е дължима на падежната дата, която си избрал/а по време на кандидатстване. Таксата за кредит на вноски се заплаща според погасителния план, който клиента е получил.
Таксата следва да се плати наведнъж за заем до заплата по сметката на Ferratum Bank:

Пощенска Банка

IBAN:BG20BPBI79421020514901

SWIFT: BPBIBGSF

След колко време ще разбера дали съм одобрен?

Разглеждането на данните на кандидата и вземане на решение отнема няколко минути. Отговори се получават само в рамките на работното време на нашия офис. Ако изпратиш искане за заем в извънработно време, ще получиш отговор на следващия ден сутринта.

Къде мога да кандидатствам за заем от Фератум?

Искане за заем може да се изпрати чрез попълване на заявка на уеб-сайта  или като посетиш офис на някой от партньорите на Фератум.

Ако процедурата по кандидатстване за кредит онлайн те затруднява, то това не е проблем - Фератум  ти предлага възможност да кандидатстваш за заем и в офиси на наши партньори. На телефон 0700 11 088 ще получиш повече информация къде да намериш най-удобния за вас офис.

Ако си одобрен за заем, може да получиш сумата и на каса на EasyPay.

Освен горепосочените възможности, можеш да посетиш някой от партньорските офиси на Фератум в страната, където да зададеш своите въпроси или да кандидатстваш за заем. За повече информация къде се намира най-близкия офис ни можеш да се свържеш с нас на тел. 0700 11 088.

 

Мога ли да кандидатствам чрез обаждане по телефон?

За съжаление това не е възможно. Моля виж по-горе!

Колко ще ми струва потвърждаването на договор за кредит по електронен път чрез SMS?

Изпращането на едно текстово съобщение (SMS) струва 0.30 лв. с ДДС.

Мога ли да получа документ за актуално състояние по кредита си?

Разбрира се! Ferratum България може да издаде официален документ за състоянието на кредита ти, според действащата тарифа на компанията:

1. Удостоверение за липса на задължение по образец на Ferratum България - 10 лв. административна такса;

2. Удостоверение за наличие на задължение по кредит по образец на Ferratum България - 20 лв. административна такса;

3. Удостоверение за липса/наличие на задължение със специален текст, различен от стандартния - 50 лв. административна такса.

Важно! Всеки клиент на Ferratum България може да изтегли удостоверение за липса или удостоверение за наличие на задължение със стандартен текст напълно безплатно от клиентския си профил.

Клиентският профил е достъпен от всяка страница на Ferratum.

Мога ли да изплатя заема си на части?

Можеш да внесеш дължимата сума и на части, няколко пъти под формата на вноски с размер по твое желание. Заемът трябва да бъде погасен изцяло на датата на падежа, за да не бъдат начислени неустойки по договора.

Колко бързо ще получа заема?

Веднага след като получим твоето потвърждение чрез СМС с текст FER PRIEMAM или персонален уеб код, сумата, за която си одобрен, ще бъде наредена според избрания от теб начин при кандидатстваване - към касите на EasyPay или по посочената в искането за кредит банкова сметка. Ще те уведомим чрез СМС на мобилния номер, който си въвел в искането за кредит, веднага след като извършим превод.

ВАЖНО!

При превод към касите на EasyPay сумата може да бъде усвоена веднага /според работното време на касите/, тъй като транзакцията се осъществява мигновено.

При превод към банкова сметка има значение дали преводът е вътрешнобанков /между сметки в една и съща банка/ или междубанков /между сметки в различни банки/. В зависимост от това транзакцията отнема от няколко часа до един ден. „Фератум България“ ЕООД не носи отговорност за забавени преводи.

В искането за кредит посочих, че искам да получа парите по банков път, но ще ми е по-удобно да получа заема на каса на EasyPay. Възможно ли е да го промените?

Да, възможно е, но само в случай, че се свържеш с нас преди да сме наредили превода по банковата ти сметка. Тази промяна е възможно да бъде направена само по време на обработка на искането за кредит и преди заемът да бъде изплатен към клиента. В тези случаи трябва да се свържеш възможно най-бързо с нас.

Мога ли да удължа срока на заема си?

По искане на Клиента и със съгласието на Дружеството срокът за връщането на заем до заплата може да бъде удължаван със 7, 15 или 30 дни. Заемополучателят дължи допълнителна такса в размер на:

- 10% от заетата сума, за всяко едно отделно удължаване със 7 дни;

- 20% от заетата сума, за всяко едно отделно удължаване с 15 дни;

- 35% от заетата сума, за всяко отделно удължаване с 30 дни.

Колко пъти мога да удължавам "заем до заплата"?

Заемът до заплата може да се удължава максимум 5 пъти. Кредитът на вноски не може да се удължава.

 

Какво да направя, ако не мога да върна заема навреме?

Препоръчваме ти да помислиш внимателно, преди да кандидатстваш за заем и да прецениш срока и сумата на искания заем, съобразно възможностите ти да го изплатиш навреме и в пълен размер. В случай, че си в затруднено материално положение, моля свържи се с нас на e-mail: info@ferratum.bg или се обади на телефони: 0700 11 088  (на цената на един градски разговор от цялата страна). В случай на необходимост те съветваме да ни информираш възможно най-скоро за затрудненото ти положение, защото в противен случай твоите данни и задължението по заема ти ще бъдат прехвърлени към фирми, специализирани в събиране на кредити. Неплатен кредит в твоята кредитна история може да възпрепятства отпускане на заем и от други финансови институции в бъдеще.

Какви такси дължа, ако не върна заема си навреме?

Както е описано в Общите условия на Фератум България ЕООД в т. 10 при забава Кредитополучателят дължи обезщетение за забава в размер на законната лихва за периода на забавата върху неиздължената в срок сума по заема ведно с направените за събирането й разноски за телекомуникационни услуги, напомнителни писма и др.

При просрочие на заем до заплата се начисляват такси на три дати след падежната дата, като сумите са:

- 20 лв. такса на десетия ден след датата на падежа, за отлагане с 20 дни прехвърлянето на вземането на Дружеството към Агенция, специализирана в областта на събирането на просрочени вземания.

- 20 лв. такса на петнадесетия ден след датата на падежа за изпращане на напомнително писмо за просрочие.

- 40 лв. такса на двадесетия ден след датата на падежа за отлагане стартирането на процедура за събиране на вземането по съдебен ред.

 

При просочие на кредит на вноски се начисляват такси на четири дати след падежната дата, като сумите са:

- 20 лв. такса на петия ден след датата на падежа, за отлагане с 20 дни прехвърлянето на вземането на Дружеството към агенция, специализирана в областта на събирането на просрочени вземания.

- 20 лв. такса на десетия ден след датата на падежа,  за изпращане на напомнително писмо за просрочие

- 20 лв такса на петнадесетия ден след датата на падежа за изпращане на второ напомнително писмо за просрочие.

- 40 лв. такса на двадесетия ден след датата на падежа за отлагане стартирането на процедура за събиране на вземането по съдебен ред.

Кредитополучателят е длъжен да информира в писмена форма Дружеството до 60 дни след съответната падежна дата, посочена в погасителния план, в случай че не може да направи плащане, с което да покрие вече дължимите вноски. Ако това условие не е спазено, кредитопоучателят дължи такса в размер, посочен в Тарифата.

Как мога да върна заема си?

Можеш да погасиш заема си по банков път или на каса EasyPay. В платежното нареждане трябва да посочиш като основание за превод твоите три имена и ЕГН.

При възникнали допълнителни въпроси или проблеми при плащането на заема, винаги можеш да се свържеш с отдел Обслужване на клиенти на телефон 0700 11 088 (на цената на един градски разговор от цялата страна).

В случай, че желаеш да погасиш заема си предсрочно, свържи се с нас, за да ти съдействаме и предоставим бланка - образец, с която да заявиш желанието си за предсрочно погасяване.

Банкови сметки Ferratum Bulgaria:

Пощенска Банка IBAN: BG19BPBI79421079675801 BIC: BPBIBGSF

ДСК Банка IBAN: BG58STSA93000017251466 BIC: STSABGSF

на каса на EASYPAY с ЕГН на титуляра на кредита или по КИН: 2555964534

Банкова сметка на Ferratum Bank:

Пощенска Банка IBAN:BG20BPBI79421020514901 BIC: BPBIBGS

Можеш да платиш задълженията си и на киоск на CashTerminal:

http://cashterminal.eu/places.php

Длъжен ли съм да върна заема, в случай че не съм получил документ за заема?

Да, длъжен си, но имаш право през целия срок на действие на договора, ако изрично поискаш да получиш  на хартиен носител индивидуалните условия на договора си с Фератум, както е регламентирано в разпоредбата на чл. 10. ал. 3 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние. Неполучаването на документ за получен заем не те освобождава от задължението да върнеш заема навреме.

Внесох сума по-голяма от задължението ми – мога ли да получа обратно надвнесената сума?

Във Фератум държим на коректността в отношенията си с клиентите и имаме практика да връщаме надвнесените над задължението суми обратно към клиентите ни. За целта след като си погасил заема си, трябва да се свържеш с нас на тел. 0700 11 088 или на e-mail: info@ferratum.bg като ни изпратиш сканирана молба и сканиран документ за извършения от теб превод.
В молбата трябва да посочиш трите си имена, ЕГН, номера на договора за заем, размера на надвнесената сума, начина за превод на плащането към нас – номер на банкова сметка или данни за превод към каса на Easypay, дата и подпис.

Кога мога да кандидатствам за нов заем?

За нов заем може да кандидатсваш чрез онлайн формата за кандидатстване на нашия сайт и ако напълно си погасил/а предишния такъв (сума на заема + такса). В случай, че изпратиш нова заявка преди да си погасил/а предходния си заем, тя ще бъде отказана, поради причина, че имаш текущ отворен заем и ще можеш да кандидатстваш отново, след като Фератум получи дължимата сума по предишния ти заем.

Какъв е срока на заема до заплата с 0% лихва?

Периодът на погасяване на заема до заплата с 0% лихва е до 30 дни. При неспазване на определените сроковe, упоменати в Общите условия за заем до заплата, т. 9, ал. 4 ще се начислят дължимите лихви, такси и комисионни.

Тази информация можеш да намериш в Общите условия, а именно :

Заемателят, който е ползвал дадена промоция или отстъпка по кредита се задължава да върне Заема с еднократно плащане, извършено на падежната дата. В случай, че Заемателят не изпълни това задължение предоставеното облекчение отпада и параметрите на договора за кредит се променят, се трансформират, съгласно действащите към момента на изпадане в забава. Дружеството ще начисли всички лихви, такси и комисионни, които са били облекчение на клиента по ползваната промоция, преди изпадането в забава.