Често задавани въпроси

Какво е Бърз заем?

Бърз заем е малка сума, която можете да получите за кратък период от време, която обикновенно покрива непредвидени разходи (например сметки или по-висока цена на продукт от плануваната) до получаване на заплата. За разлика от традиционния банков кредит, за бързите заеми се кандидатства по-лесно, при облекчена процедура, без излишна бюрокрация. Бързият кредит може да се получи, похарчи и върне по-бързо.

Кой може да кандидатства за бърз заем?

Бързите заеми на Фератум са предназначени за постоянно живеещи в България граждани, на възраст между 18 и 70 години, с постоянна адресна регистрация и доходи. Ако отговаряте на посочените условия и имате чиста кредитна история, за нас ще бъде удоволствие да бъдете наши клиенти.

Трябва ли да се идентифицирам?

Да. За да разгледаме, потвърдим и изплатим искания от вас бърз заем, първо трябва да получим копие на вашия документ за самоличност на нашия официален имейл info@ferratum.bg

Как да изпратя документ?

Можете да ни изпратите документ чрез вайбър чат на номер 0879 03 93 23 или на официалния e-mail info@ferratum.bg.

Какви са лихвите, които дължа и за колко време мога да ползвам заема?

Можете да използвате нашия Кредитен калкулатор, за да проверите как се изменят лихвите, в зависимост от сумата и срока на заема. Вие сами определяте срока, за който да ползвате заема и след който трябва да погасите задължението си, като имате възможност да посочите срок на Заема до заплата между 5 и 45 дни.
Аналогично, за кредита на месечни вноски вие сами избирате броя на месечните вноски чрез Кредитния калкулатор за кредит на вноски.

Кога може да се кандидатства за бърз заем?

Можете да кандидатствате за заем по всяко време на денонощието през нашата онлайн форма за заявки.
Ще получите становище по искането за заем през работното време на офиса: от понеделник до петък от 8:30 до 19:30 часа; събота и неделя от 10:00 до 18:00 часа.

Задължително ли е да посоча лице за контакт?

Да, задължително е. За да изпратите искането за кредит, трябва да посочите лице за контакт, с което ще се свържем при разглеждане на вашата заявка. Лицето за контакт трябва да бъде:

- ваш близък, приятел, колега или роднина; 
- пълнолетно;
- да има собствен GSM номер.

Лицето за контакт не е поръчител.

Трябва ли да предоставя гаранция за заема си?

Да. Гарантът може да бъде избрано от вас физическо лице или банка, партньор на Фератум. Функцията му е да гарантира за изпълнението на задълженията по Договора за заем.

Какви са условията, на които трябва да отговаря личният ми гарант?

За да бъдете одобрен/а за кредит с личен гарант е необходимо да са покрити следните изисквания:

1.  Гарантът трябва да е платежоспособно физическо лице, навършило 18 години;
2.  Гарантът трябва да работи на постоянен трудов договор от минимум 6 месеца;
3.  Гарантът следва да декларира официален, регулярен доход с минимум 2000 лв;
4.  Гарантът трябва да е с добра кредитна история в регистрите на ЦКР към БНБ.

Какво ще се случи, ако предоставеният от мен гарант не покрива горните условия?

В случай, че личният гарант по заема ви не покрива някое от условията, то вие не може да бъдете одобрен за заем. В този случай ние ще ви предоставим възможност да посочите друго лице, което да гарантира за заема ви или да изберете опцията, при която банка, партньор на Фератум, ще гарантира за изпълнението на договора за заем.

Кога трябва да платя таксата за гаранцията предоставена от Ferratum Bank, в случай че избера опцията банкова гаранция?

Таксата за банковата гаранция е дължима на падежната дата, която сами сте избрали по време на кандидатстване.
Таксата следва да се плати наведнъж, в срок не по-късно от датата, посочена във фактура изпратена до Клиента от Гаранта по сметката на Ferratum Bank:

Пощенска Банка

IBAN:BG20BPBI79421020514901

SWIFT: BPBIBGSF

След колко време ще разбера дали съм одобрен?

Разглеждането на данните на кандидата и вземане на решение отнема няколко минути. Отговори се получават само в рамките на работното време на нашия офис. Ако изпратите искане за заем в извън работно време, ще получите отговор на следващия ден сутринта.

Къде мога да кандидатствам за заем от Фератум?

Искане за заем може да се изпрати чрез попълване на заявка на уеб-сайта  или като посетите офис на някой от партньорите на Фератум.

Ако процедурата по кандидатстване за кредит онлайн ви затруднява, то това не е проблем - Фератум  ви предлага възможност да кандидатствате за заем и в офиси на наши партньори. На телефон 0700 11 088 ще получите повече информация за къде да намерите най-удобния за вас офис.

Ако сте одобрен за заем, може да получите сумата и на каса на EasyPay.

Освен горепосочените възможности, можете да посетите някой от партньорските офиси на Фератум в страната, където да зададете своите въпроси или да кандидатствате за заем. За повече информация къде се намира най-близкия до вас офис ни потърсете на 0700 11 088.

Можете да кандидатствате за кредит и през всеки един от терминалите на Cashterminal.

Мога ли да кандидатствам чрез обаждане по телефон?

За съжаление това не е възможно. Моля вижте по-горе!

Колко ще ми струва потвърждаването на договор за кредит по електронен път чрез SMS?

Изпращането на едно текстово съобщение (SMS) струва 0.30 лева с ДДС.

Мога ли да получа документ за актуално състояние по кредита си?

Разбрира се! Ferratum България може да ви издаде официален документ за състоянието на кредита ви, според действащата тарифа на компанията:

1. Удостоверение за липса на задължение по образец на Ferratum България - 10лв. административна такса;

2. Удостоверение за наличие на задължение по образец на Ferratum България - 20лв. административна такса;

3. Удостоверение за липса/наличие на задължение със специален текст, различен от стандартния - 50лв. административна такса.

Важно! Всеки клиент на Ferratum България може да изтегли удостоверение за липса и/ли наличие на задължение със стандартен текст  напълно безплатно от клиентския си профил.

Клиентският профил може да бъде достъпен от началната страница на Ferratum.

Мога ли да изплатя заема си на части?

Можете да внесете дължимата сума и на части – на няколко пъти, на вноски  с размер по ваше желание. Заемът ви трябва да бъде погасен изцяло на датата на падеж, за да не бъдат начислени неустойки по договора.

Колко бързо ще получа заема?

Когато получим вашия потвърждаващ SMS с текст FER PRIEMAM, исканата от вас сума ще бъде наредена веднага, според избрания от вас начин - или по сметката, посочена в искането ви или към каса на Easypay, където да я получите след като се идентифицирате с лична карта. Обикновено банковият превод отнема от няколко часа до един ден, в зависимост дали преводът е вътрешнобанков (от сметка в сметка в една банка) или е междубанков, както и по кое време на деня е направен - обикновено плащания наредени до 12.00ч. се получават през същия ден. Фератум не носи отговорност за забавяне на превода. Ако желаете да получите исканата от вас сума на каса на Easypay, то тогава транзакцията става мигновено. Вие ще получите уведомителен SMS, когато сумата бъде наредена от нас.

След извършване на превода към Вас, ще бъдете уведомени чрез SMS на GSM номера, който сте посочили в искането.

В искането за кредит посочих, че искам да получа парите по банков път, но ще ми е по-удобно да получа заема на каса на EasyPay. Възможно ли е да го промените?

Да, възможно е, но само в случай, че се свържете с нас преди да сме наредили превода по банковата ви сметка. Тази промяна е възможно да бъде направена само по време на обработка на искането за кредит и преди заемът да бъде изплатен към клиента. В тези случаи трябва да се свържете възможно най-бързо с нас.

Мога ли да удължа срока на заема си?

По искане на Клиента и със съгласието на Дружеството срокът за връщането на Заема може да бъде удължаван с 7, 15 или 30 дни. Заемополучателят дължи допълнителна такса в размер на:

- 10% от заетата сума, за всяко едно отделно удължаване със 7 дни;

- 20% от заетата сума, за всяко едно отделно удължаване с 15 дни;

- 35% от заетата сума, за всяко отделно удължаване с 30 дни.

Колко пъти мога да удължавам "заем до заплата"?

Заемът до заплата може да се удължава максимум 5 пъти. Кредит на вноски не може да бъде удължаван.

 

Какво да направя, ако не мога да върна заема навреме?

Ние препоръчваме винаги да помислите внимателно, преди да кандидатствате за заем и да прецените срока и сумата на искания заем, съобразно вашите възможности. В случай, че сте попаднали в затруднено материално положение, моля свържете се с нас на e-mail: info@ferratum.bg или се обадете на телефони: 0700 11 088  (на цената на един градски разговор от цялата страна) и 0879039323. Свържете се с нас и ни информирайте, защото в противен случай вашите данни и задължението ви по заема се прехвърлят към фирми, специализирани в събиране на кредити. Неплатен кредит във вашата кредитна история може да възпрепятства отпускане на заем и от други финансови институции в бъдеще.

Какви такси дължа, ако не върна заема си навреме?

Както е описано в Общите условия на Фератум България ЕООД в т.10 при забава Кредитополучателят дължи обезщетение за забава в размер на законната лихва за периода на забавата върху неиздължената в срок сума по заема, ведно с направените за събирането й разноски за телекомуникационни услуги, напомнителни писма и др.

При просрочие на Заем до заплата се начисляват такси на три дати след падежната дата, като сумите са:

- 20 лв такса на десетия ден след датата на падежа, за отлагане с 20дни прехвърлянето на вземането на Дружеството към Агенция, специализирана в областта на събирането на просрочени вземания.

- 20 лв такса на петнадесетия ден след датата на падежа за изпращане на напомнително писмо за просрочие.

- 40 лв такса на двадесетия ден след датата на падежа за отлагане стартирането на процедура за събиране на вземането по съдебен ред.

 

При просочие на Кредит на вноски се начисляват такси на четири дати след падежната дата, като сумите са:

- 20 лв такса на петия ден след датата на падежа, за отлагане с 20 дни прехвърлянето на вземането на Дружеството към Агенция, специализирана в областта на събирането на просрочени вземания.

- 20 лв такса на десетия ден след датата на падежа,  за изпращане на напомнително писмо за просрочие

- 20 лв такса на петнадесетия ден след датата на падежа за изпращане на второ напомнително писмо за просрочие.

- 40 лв такса на двадесетия ден след датата на падежа за отлагане стартирането на процедура за събиране на вземането по съдебен ред.

Как мога да върна заема си?

Можете да погасите заема си по банков път или на каса EasyPay.. В платежното нареждане трябва да посочите като основание за превод Вашите имена и ЕГН.

При възникнали допълнителни въпроси или проблеми при плащането на заема, винаги можете да се свържете с отдел Обслужване на клиенти на телефон 0700 11088 (на цената на един градски разговор от цялата страна).

В случай, че желаете да погасите заема си предсрочно. Моля свържете се с нас, за да ви съдействаме и предоставим бланка - образец, с която да заявите желанието си за предсрочно погасяване.

Банкови сметки Ferratum Bulgaria:

Пощенска Банка IBAN: BG19BPBI79421079675801 BIC: BPBIBGSF

ДСК Банка IBAN: BG58STSA93000017251466 BIC: STSABGSF

на каса на EASYPAY по КИН: 2555964534

Банкова сметка на Ferratum Bank:

Пощенска Банка IBAN:BG20BPBI79421020514901 BIC: BPBIBGS

Можете да платите задълженията си и на киоск на CashTerminal:

http://cashterminal.eu/places.php

Длъжен ли съм да върна заема, в случай че не съм получил документ за заема?

Да, длъжни сте. Но вие имате право през целия срок на действие на договора, ако изрично поискате, да получите на хартиен носител индивидуалните условия на договора си с Фератум, както е регламентирано в разпоредбата на чл. 10. ал. 3 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние. Неполучаването на документ за получен заем не ви освобождава от задължението да върнете заема навреме.

Внесох сума по-голяма от задължението ми – мога ли да получа обратно надвнесената сума?

Във Фератум държим на коректността в отношенията си с клиентите, и имаме практика да връщаме надвнесените над задължението суми обратно към клиентите ни. За целта трябва да се свържете с нас на тел. 070011088 или на e-mail info@ferratum.bg, като ни изпратите сканирана молба и сканиран документ за извършения от Вас превод.
В молбата трябва да посочите трите си имена, ЕГН, номера на договора, размера на надвнесената сума, начина за превод към Вас – номер на банкова сметка или данни за превод към каса на Easypay, дата на молбата, Вашите имена и подпис. 

Кога мога да кандидатствам за нов заем?

За нов заем може да кандидатсвате само в случай, когато напълно сте погасили предишен такъв (сума на заема + такса). Можете да кандидатствате чрез полето за кандидатстване на сайта ни. В случай че изпратите нова заявка преди да сте погасили предходния си заем, тя няма да бъде отхвърлена веднага, но ще получите отговора й след като Фератум получи дължимата сума по предишния заем. 

Какъв е периодът на заема до заплата с 0% лихва?

Периодът на погасяване на заема до заплата с 0% лихва е  до 15 дни. При неспазване на орепделените сроковe, упоменати в общите условия за заем до заплата, точка 9, ал. 4, се начисляват дължимите лихви, такси и комисионни.

Тази информация можете да намерите в общите условия или именно :

Заемателят, които е ползвал дадена промоция или отстъпка по кредита се задължава да върне Заема с еднократно плащане, извършено на падежната дата. В случай, че Заемателят не изпълни това задължение, предоставеното облекчение отпада и параметрите на договора за кредит се променят, се трансформират, съгласно действащите към момента на изпадане в забава. Дружеството ще начисли всички лихви, такси и комисионни, които са били облекчение на клиента по ползваната промоция, преди изпадането в забава.