Бърз заем до 1000 лв.

Моля, влезте в профила си да кандидатствате за  

Сума на заема

Минимален срок: 2 месеца (61 дни)

Максимален срок: 18 месеца (540 дни)

Срок на заема

Максималният ГПР, който може да бъде достигнат e 50%. Пример: За сума 400 лв. и срок 3 месеца, лихва 26,96 лв (6,74%) и ГПР 49,03% . Обща сума за връщане 426,96 лв. при ползване на личен гарант.

Сума на кредита:X
Първа падежна дата:X
Срок на кредита:X
лихва:X
ГПР:X
Обща сума за плащане:X

Лични данни

Адрес по лична карта

Начин на плащане

Лична карта

Гражданство

Вид Заетост

Промо код

Избери Гарант

Ferratum Bank
 

 

Личен гарант/поръчител

Декларирам, че:

* Задължителна информация