Бърз заем до 700 лв.

КРЕДИТ НА ВНОСКИ

Сума на заема

Срок на заема

Сума на кредита: X

Първа падежна дата: X

Срок на кредита: X

Размер на вноска: X

ГПР: X

Обща сума за плащане: X

Кредит на вноски е услуга, която е предназначена за по-дългосрочна нужда от пари, като най-голямата възможна сума на кредита е до 3000лв., а срокът на погасяване е до 12 месеца на равни месечни вноски. Потребителят сам избира срока и максималната сума , която желая и по този начин пряко влияе върху размера на вноската. 
Заем на вноски предлага на потребителите възможността да получат суми до 2000 лв. и да изпълнят свои планирани покупки и разходи, като върнат кредита в рамките на няколко месеца.  Така лесно могат да предвидят своите финансови възможности и да преценят максималния размер на вноската, която ще им е най-изгодна.

Лични данни

Контакти

Лице за контакт (лицето не е поръчител)

Лицето не е поръчител. Можете да посочите ваш роднина или приятел

Начин на плащане

Лична карта

Вид Заетост

Промо код

Избери Гарант

Промо кодът не е задължително поле. Може да изпратите заявка без него.
 
Гарантът е фирма партньор на Фератум България или предоставено от Вас физическо лице, което гарантира изпълнението на задълженията по Договора за заем. Моля изберете предпочитания от Вас гарант на заема.
Банкова гаранция

Личен гарант/поръчител

Персонален гарант/Поръчител може да е платежоспособно физическо лице, навършило 18 години. Избирайки Поръчител имайте предвид, че той/тя гарантира изпълнението на Договора за заем.
Стъпка 1: Попълнете внимателно информацията за Вашият поръчител
Стъпка 2: Прикачете копията от личната карта на поръчителя
Стъпка 3: Натискайки бутона КАНДИДАТСТВАЙ вие изпращате заявката за заем.
Моля, имайте предвид, че Фератум оценява платежоспособността на поръчителя преди да одобри поръчителството. Фератум има право да изисква от поръчителя да предостави лична информация и информация, свързана с финансовото му състояние, като например копие от ведомости за заплати, счетоводни отчети или данъчни декларации или информация относно заемите и задълженията на поръчителя.
* Задължителна информация