Фератум планира да придобие FCB Firmen-Credit Bank

 

Компанията Фератум, пионер в областта на финансовите технологии и международен доставчик на мобилни потребителски кредити и малки корпоративни кредити, планира да придобие FCB Firmen-Credit Bank GmbH (FCB). Финалната сделка ще се извърши след получаване на одобрение от Европейската централна банка (ЕЦБ). Одобрението на Европейската централна банка е единственото отлагащо условие за планираното придобиване и управлението на Фератум очаква това условие да бъде изпълнено през второто тримесечие на 2016г. След това придобиване, Ferratum Group ще притежава още една кредитна институция в Европейския съюз освен Ferratum Bank, която е базирана в Малта.

Финландският Ferratum Group предлага краткосрочни потребителски кредити за частни лица.

Ferratum има 1,2 милиона активни и бивши клиенти, които са получили един или повече заеми в миналото и общо 3.5 милиона потребителски акаунти в своята база данни (към 30 септември 2015). Ferratum е представена в 23 пазари. В края на септември 2015 Ferratum Group има 501 служители в сравнение с 383 наети лица в края на 2014г.

Клиентите на Фератум в България могат да кандидатстват изцяло онлайн за кредит в размер между 50 и 1000 лв.

Първоначалната бизнес линия ще бъде предлагане на малки необезпечени кредити онлайн на бизнес клиенти в Германия, след което услугите ще бъдат разширени към клиенти в други европейски юрисдикции.

FCB Firmen-Credit Bank GmbH, със седалище във Франкфурт на Майн (Германия), е част от Avenue Capital Group (ACG), и притежава немски банков лиценз за депозити и бизнес кредити. След придобиването Фератум ще измести фокуса на FCB към дивизията „Фератум Бизнес“. В резултат на това, FCB следва да се превърне в централна единица в рамките на Ferratum Group за разпространение на малки бизнес кредити. Максималният размер на кредита по тази бизнес линия в момента е 50 000 евро, с максимална продължителност от 12 месеца. “Ferratum Business“ стартира през 2015г., и в момента е активна в 3 държави – Швеция, Финландия и Литва. В бъдеще активностите на FCB в Германия следва да формират центъра на това разделение в рамките на Ferratum Group. Ferratum Bank ще продължи да се фокусира върху бизнес кредитирането на частни индивидуални клиенти.

Д-р Клеменс Краус, главен финансов директор на Ferratum Group, разяснява голямото значение на планираното придобиване: „Опростената структура на FCB и привлекателната й покупна цена първоначално ще има малък ефект върху приходите и печалбите на Ferratum Group през 2016г., докато през 2017г. очакваме да допринесе значителна печалба. Локацията на банката във Франкфурт и немският банков лиценз осигурят на Ferratum Group солидна регулаторна рамка, за да се развие FCB в средносрочен план толкова успешно, колкото и Ferratum Bank със сегашното си присъствие в 9 европейски държави. Ето защо, ние считаме придобиването на FCB Firmen-Credit Bank GmbH за важна стратегическа стъпка, за да се ускори успешното развитие на Ferratum Group.“

Йорма Йокела, главен изпълнителен директор и основател на Ferratum Group, коментира стратегическото значение на германската централа на FCB. “Решението на Ferratum Group да избере немска кредитна институция като юридическо лице с цел установяване на център на своите международни кредитни дейности. "Ferratum Business" отразява факта, че Германия е най-важният пазар в рамките на Европейския съюз по отношение на населението и икономическата сила. Силата на немския пазар на малките и средни предприятия като утвърдена и добре регулирана финансова индустрия, както и Франкфурт като град за седалище на FCB, са основни фактори за това решение.“