Ferratum Group приключи 2015г. с рекордни нива на растеж

Ferratum Group приключи 2015 г. с рекордни нива на растеж

 

Ferratum Group продължава тенденцията на растеж и приключи 2015г. с рекордни нива.

  • На базата на предварителни неодитирани отчети Ferratum Group е увеличила приходите си с около 57% до 111 милиона евро.
  • Оперативната печалба се увеличи с около 44% до 17 милиона евро, а маржа е 15.3%.
  • Печалбата преди данъци е с около 68% по-висока – 12,9 милиона евро.

Ferratum, пионер в областта на финансовата технология и международен доставчик на мобилни потребителски кредити и кредити за малки и средни предприятия, безпроблемно изгражда положително развитие през първите 9 месеца на 2015 г. според предварителните, неодитирани резултати. Чрез значително увеличение на продажбите, значително по-висока оперативна печалба и почти удвоена печалба преди данъците, Фератум достигаа нов рекорд на годишна база. Последователното прилагане на стратегия за растеж очевидно е имало положително въздействие върху развитието на компанията. В този контекст ключови фактори са навлизането на нови пазари, както и разширяването на продуктовото портфолио.

Според предварителни, неодитирани данни за фискалната 2015г., общите приходи на Ferratum Group са нарастнали значително с 57.4% до 110 милиона евро (в сранение с 70.5 милиона евро през 2014г). Увеличението на приходите се дължи на непрекъснато нарастващия брой клиенти. Тази цифра стига до повече от 1.2 милиона клиенти през 2015г. (в сравнение с 1 милион през 2014г.). Въпреки увеличените маркетингови разходи и разходите за продажби на стойност 16.2 милиона евро (в сравнение с 9.6 милиона евро през 2014г.), Фератум успява да увеличи оперативната си печалба. Оперативната печалба се увеличава с 43.9% до 17 милиона (в сравнение с 11.8 милиона през 2014г.). Кредитният портфейл се увеличава от 61.5 милиона евро в края на 2014г. на 106.8 милиона евро в края на 2015г., с 73.5% или 45.2 милиона евро. Въз основа на продължаването на консервативния модел на риска, който Фератум използва, в който очакваните плащания се използват за изплащането на нов заем, провизиите за кредитния риск са се увеличили със 70.3% през фискалната 2015г., до 34.7 милиона евро. Д-р Клеменс Краус, главен финансов директор на Ferratum Group, коментира по следния начин:

„Провизирането на пълния риск вече се използва за кредитите, чиято възвръщаемост ще бъде поместена само за срока на договора. Особено при продуктите с висок растеж като класически кредит на вноски, има ясно рамкиран времеви интервал между незабавното осчетоводяване на провизиите на риска и доходите в последствие.“

Йорма Йокела, главен изпълнителен директор и основател на Ferratum Group, е доволен от развитието на бизнеса.

 „Отново можем да обявим рекордна година, която се характеризира със значително увеличение на приходите и рентабилността. Нашата позиция не би могла да бъде по-добра, за да постигнем следващите цели в нашата стратегия в динамично развиващата се Fintech среда (среда на финансовите технологии). Трендът е растеж.“

По този начин Ferratum Group постига своите цели през фискалната 2015г. и поставя основа за растеж в началото на 2016г. Чрез навлизането на пазарите в Норвегия, Канада, Франция и Мексико, Фератум започва дейността си на 4 нови пазара през 2015г. и създава предпоставки за по-нататъшно разширяване на бизнеса на заеми за физически лица. Компанията оперира в 23 държави. Географската експанзия е важна част от стратегията за растеж, която предвижда разширяване на дейността в 30 държави в средносрочен план.