Защитата на личните Ви данни е важна за нас

На 26 февруари 2019 г. в бр. 17 на Държавен вестник е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни. На основание изменението на закона, Ferratum добавя промяна в Принципите на обработка на личните данни на клиенти, която е изцяло в полза на потребителите. В раздел 11 „Вашите права“, т. 1.8 са допълнени контактите на Комисия за защита на личните данни.

Принципите на обработка на лични данни на клиенти са изцяло в духа на българското и европейско законодателство, за да гарантират защитата на личните Ви данни.

Принципите може да намерите тук.