Какво е кредитна справка и как ви влияе?

 онлайн краткосрочен кредит

 

Едно от основните условия, за да ви бъде отпуснат онлайн краткосрочен кредит е да имате добро кредитно минало. Ако не сте редовен платец и сте изпаднали в затруднена финансова ситуация, това се отразява в кредитното ви досие. То носи информация за всички ваши неплатени задължения. Всяка кредитна институция има достъп до него и извлича информация чрез кредитна справка.

Такава справка се предоставя от кредитното бюро. В това бюро всяка кредитна институция дава информация за искани, отпускани и отказани кредити към конкретно лице. Важно е да се знае, че кредиторът може да потърси информация в кредитното бюро само ако вие сте дали писмено съгласието си за това. Правата ви в това отношение са гарантирани от Закона за защита на личните данни.

В кредитната справка се отбелязват всички движения от кредитиращи институции спрямо вас. Това дава пълна информация за вашата кредитна история. Кредитната справка съдържа сериозна информация за вас и вие също можете да правите проверки на кого сте дали право на достъп до тази информация с цел предотвратяване на злоупотреби.

Освен кредитиращите институции, вие също можете да поискате своята кредитна справка във всеки един момент, в който пожелаете. От кредитната справка вие можете да видите  кредитната си задлъжнялост по всички сметки, които са подавани от всички институции. По този начин можете да си следите финансовото състояние, както и информацияга, която е подавана за вас.

Ако в кредитната справка откриете невярна информация, тя може да бъде отстранена, като се свържете с институцията, която е източник на тази информация и ги уведомите за това. Кредитното бюро е само регистър на тази информация, но не и нейн собственик. Собствеността над информацията е на кредитиращите институции, които са я предоставили и само те могат да правят промени.

Ако в кредитната справка има информация, поради която кредитираща компания ви откаже кредит, би било добре да проверите и отстраните този недостатък. Причините могат да бъдат много, но най-често отказ се дава заради бъдеща невъзможност да се изплаща задължението по кредита. За такава възможност може да говори наличието на непогасено задължение, наличието на друг бърз кредит, ненавременно плащане на задълженията и т.н.

Има начин да се справите с лошата кредитна история. Тъй като най-важна съставка е платежното ви поведение, можете да започнете с навременно плащане на вноските си по текущи задължения. Да не забравяме и плащанията по кредитните карти. Прегледайте кредитната справка за грешки, може да откриете и отстраните такива.

Кредитната справка е вашата кредитна автобиография и би било добре да се погрижите за нея, т.к. от нея зависи дали ще получите кредит. Ако този кредит ви е необходим спешно и ви бъде отказан ще изпаднете в затруднена ситуация. Нашият съвет е - вземете мерки предварително.

А вторият ни съвет е - ако сте решили да се възползвате от краткосрочен онлайн кредит, Ferratum е вашият верен партньор.