Условия при забава на плащане

Съветваме Ви, преди да вземете решение да изтеглите заем, да обмислите размера на сумата, от която се нуждаете, и да прецените срока за връщането й спрямо възможностите си, за да избегнете финансови затруднения в бъдеще. При невъзможност да погасите кредита си навреме, е необходимо да се свържете с нас на телефон 0700 11 00 88 или на info@ferratum.bg.

Моля имайте предвид,че при забава кредитополучателят дължи обезщетение. При заем на вноски до 5-ия ден след падежа кредитът може да бъде прехвърлен към агенция по взимания; до 10-ия и до 15-ия ден от падежа се изпращат съответно първо и второ напомнително писмо; на 20-ия ден от падежа, може да се започне процедура по събиране на вземането. Има възможност за отлагане на всяка една от стъктие. Условията за заем до заплата са сходни като се започва до 10-ия ден от падежа с възможност за прехвърляне на кредита; до 15-ия ден от падежа следва напомнително писмо и до 20-ия ден от забавата може да се започне процедура по събиране на вземането. 

Повече информация можете да намерите в общите условия.