Условия при забава на плащане.

Когато си просрочил задължението си и вече е късно да удължиш заема, започват процедури, с които е редно да се запознаеш предварително. Ние от Ferratum винаги съветваме клиентите си да обмислят добре какъв заем и каква сума биха били подходящи за тях, за да се предпазят от подобни ситуации. Нашата процедура по одобрение е базирана на сложен процес по оценка на риска, който предлага най-удобната възможност за клиента, вземайки предвид неговата кредитна история, финансово състояние и други по-важни показатели. Въпреки това понякога се случва клиентът да забави погасяването на заем или вноска по заема си, затова ти предлагаме да се запознаеш с описаната по-долу информация.

Просрочих задължението си, какво да направя?

Когато просрочиш задължението си, дължиш обезщетение, което се начислява за всеки ден от забавата, респективно от датата на падежа по твоя заем до заплата или вноска по кредит.

В случай, че си изпаднал в забава или в неплатежоспособност е най-добре своевременно да се свържеш с нас на телефон +35924052996 или на collection@ferratum.bg за да уточним начина на погасяване на задължението ти, преди да е започнала процедурата по събиране на вземания.

Имай предвид, че неизплатен кредит в кредитната история, може да възпрепятства отпускане на заем и от други финансови институции в бъдеще.

Какви са процедурите?

Заем до заплата

На 10-ти ден от датата на падежа необслуженият кредит може да се прехвърли към агенция по събиране на вземания.

До 15-ия ден от забавата ще получиш уведомление за напомняне за задължението на адреса, посочен за кореспонденция.

До 20-ти ден от забавата започва процедура по събиране на вземането.

Освен, че можеш да отложиш за известен период някои от процедурите, можеш да поискаш и удължаване на срока със 7, 15 или 30 дни, за което се заплаща допълнителна такса.

Заем на вноски

На 5-ти ден от датата на падежа, заемът може да се прехвърли към агенция по събиране на вземания.

На 10-ти и 15-ти ден от забавата, ще получиш уведомление за напомняне за задължението на адреса, посочен за кореспонденция.

На 20-ти ден от забавата започва процедура по събиране на вземането.

Най-късно на 60-ти ден от забавата, в случай, че не можеш да погасиш задължението, трябва да уведомиш Ferratum.

Имаш възможност да отложиш с няколко дни прехвърлянето към агенция за събиране на вземания както и съдебната процедура по събиране на вземането чрез допълнително заплащане.

Как мога да погася задължението си?

Можеш да изплатиш задължението си в офис на Easypay или в най-удобния за теб банков клон. За да направиш плащане по една от сметките, трябва в основание за превод да посочиш своите три имена и ЕГН.

Допълнителна информация можеш да намериш в Общите условия за заем до заплата или за заем на вноски.

Sorry, there are errors on the page: