Финансов растеж за Ferratum през първата половина на 2015 г.

Ferratum публикува доклада си за първите шест месеца на финансовата 2015 година

Приходите за първата половина на 2015 г. са се увеличили с 61,5%;
Изчислената печалба преди начисляване на лихви и данъци се е увеличила с 27,5% до 6,8 милиона евро;
Изчислената печалба преди данъци се е увеличила с 55,8% до 5,7 милиона евро;
Последователно прилагане на стратегията за растеж: навлизане на пазара в нови държави и разнообразяване на продуктовата гама значително допринасят за положителното развитие на компанията.
Хелзинки/Берлин, 13.08.2015

Фератум Груп, водеща международна компания за мобилни потребителски кредити и една от първите в областта на финансовите технологии, съобщи водещите финансови данни за първите шест месеца на финансовата 2015 година. Чрез постигане на значително нарастване както на приходите така и на печалбата, Ferratum обяви една успешна първа половина на 2015 година. Развитието на приходите през второто тримесечие отразява цялостното положително развитие на бизнеса от началото на 2014 година.

Последователното прилагане на стратегията за растеж на Ferratum е ключът към отбелязаното положително бизнес развитие. Компанията продължава своята географска експанзия през отчетния период чрез навлизането на пазарите в Канада, Норвегия и Франция. Ferratum в момента оперира в 22 държави от цял свят. Компанията също така отбеляза важни постижения през първата половина на 2015 г. по отношение на диверсификацията на своите продукти: кредитът на месечни вноски в момента се предлага в девет държави, продуктът Credit Limit вече е на разположение на клиентите в шест страни. Г-н Йорма Йокела, основател и главен изпълнителен директор на Ferratum Group, набеляза стратегията на компанията: "С тези два нови кредитни продукта, ние вече можем да предложим на клиентите си по-високи суми и по-дълги срокове за погасяване, като по този начин се бележи увеличаване на приходите. Докато приходите от класическия продукт на компанията - микрокредитите (заем до заплата), са нараснали едва с 23% в края на отчетния период, ние виждаме темпове на растеж от 202% и 201% при продуктите PlusLoan и Credit Limit. Заедно тези два продукта допринасят за 40% от общия обем продажби." 

Йорма Йокела изведе положително заключение и отбеляза своя оптимизъм към бъдещето на компанията: "Успешно използваме уменията си и конкурентноспособността си като оптимизираме процеса по оценяване на кредитоспособността, създаваме ефективни онлайн процеси, бърза услуга, което съчетано с дългогодишния ни опит ни позволява да развием бизнеса си с бързи темпове. Продължаваме с пълна сила да подготвяме представянето на нови мобилни финансови услуги. Очакваме да стартираме някои от тях през втората половина на 2015 г."