Фератум Груп навлиза на пазара в Мексико

 

Фератум груп, пионер в сферата на финансовите технологии и мобилното кредитиране, продължава своята географска експанзия.  През 2015 година групата навлезе на пазарите в Норвегия, Канада, Франция и Мексико. Групата, вписана в „Prime Standart“ на фондовата борса във Франкфурт, работи в 23 страни. Йорма Йокела, изпълнителен директор и основател на Фератум, е много довелен от развитието на компанията.

"Навлизайки на пазара в Мексико, ние започнахме следващата главна стъпка напред, да се  позиционираме още по-широко в географски аспект, за да се възползваме от мащаба на икономиката, например."

Мексико – естествената стъпка за навлизане на пазара в Южна Америка

Фертаум предлага на клиентите бърз и лесен начин за мобилно кредитиране и банкови услуги на крайния потребител и бизнеса. Господин Хенрик Андерсън, регионален директор на Фератум, има много високи очаквания за пазара в Мексико.

"Мексико е естествената стъпка за навлизане на пазара в Южна Америка. Страната предлага потенциал от 120 милиона души, като една трета притежават смартфон устройство. Използването на смарт устройства нараства бързо. Смята се, че до 2019 година на ежедневна база почти 70 милиона души ще използват смарт телефони. Това дава сериозна възможност за Фератум да предлага своите финансови услуги в голям мащаб."

Услугите на Фератум са насочени към средния клас потребители в Мексико като офертата, която ще се предлага, е заем до заплата от 1 000 до 10 000 песос със срок на погасяване от 7 до 45 дни. В бъдеще се очаква да бъдат представени заем на вноски и други нови продукти.

"Целта е да предложим нови финансови решения за средния клас потребители в Мексико. В дългосрочен аспект искаме да разширим портфолиото с лесни за използване банкови услуги на момента", продължава Андерсън.

Експанзия в  30 държави

Навлизането на нови пазари е част от стратегията за растеж на Фератум, която включва развитие на активностите в  30 страни занапред.

"Планираме да продължим развитието на създадения кредитен бизнес на нови пазари и да го разширим във вече съществуващите. Ще използваме възможностите, които сами се предлагат, за да засилим още повече нашите позиции", обяснява Йорма Йокела.

Освен това, ние предлагаме и мобилно банкиране в Швеция и имаме намерението през първата половина на 2016 година да го предложим в други европейски държави.  Уверени сме, че нашата платформа може да въведе революция в потребителското банкиране – опростено, мобилно, в реално време за всяка валута – това са основните ключови характеристики на нашата мобилна банка."