7 мита за краткосрочните кредити

7 мита за краткосрочните кредити

Има много слухове и заблуди по отношение на краткосрочните кредити, кредитите до заплата или кредитите на вноски, които просто не са верни. Надяваме се да развенчаем някои от тези митове и да изясним истината за краткосрочните заеми. Имате ли допълнителни въпроси? Свържете се с нас на телефон 0700 11 088 или имейл info@ferratum.bg.

  1. Високи и заробващи лихви

Много хора смятат, че компаниите, които предлагат краткосрочни кредити, налагат по-високи лихвени проценти, отколкото други кредитори. Това е така, защото лихвените проценти могат да бъдат объркващи. По законови причини лихвените проценти към заемите се представят като годишен лихвен процент (ГПР), което може да изглежда изключително скъпо. Това, което трябва да запомните, е че краткосрочният кредит е за по-малък период от време от година, така че реалният лихвен процент, който ще платите, ще бъде много по-малък от годишния процент на разходите, в зависимост от срока на кредита.

  1. Бързите кредити се взимат от наивни студенти и подрастващи

Средната възраст на клиентите на Фератум е 35-40 години. Като отговорен кредитор ние не сме склонни да отпускаме кредити на лица под 21 години.

  1. Компаниите за краткосрочно кредитиране не са регламентирани

Всички компании за потребителски кредити са регулирани от действащото законодателство на държавата, в която работят.

  1. Можете да вземете заем без проверка на кредитната ви задлъжнялост

Фератум винаги проверява кредитната задлъжнялост в Централен кредитен регистър. Като отговорен кредитор ние не даваме кредити на лица, които няма да могат да си позволят да го изплатят.

  1. Компаниите за краткосрочни кредити таргетират само специфични групи

Ние не се рекламираме на специфични групи от обществото и не използваме данните на клиентите, за да таргетираме определена аудитория. Фератум работи според специфични рекламни и информационни наредби. Отговорност на кредитната компания е да събере данни, които показват ясна картина за финансовото състояние на кандидата и способността му да погаси кредита си. При взимане на решение за отпускане на кредит ние взимаме под внимание само тези данни, които отговарят на нашите основни изисквания.

  1. Неплатените бързи кредити завършват със съдия изпълнител

Повечето хора, които взимат бързи кредити, успяват да изплатят кредита си успешно и се възползват от бързи кредити с кратък срок на погасяване като алтернативна форма на другите форми на кредитиране.

  1. Клиентите се оказват в един безкраен кръг на дългове

Фератум има лимит на това колко пъти може да удължите заема си, за да се гарантира, че потребителите няма да натрупат по-голям дълг, отколкото могат да погасят. Бързият заем от Фератум е краткосрочно решение и не трябва да бъде използван за управление на дългосрочни задачи. 

За да посрещнете по-лесно месечните си задължения, предлагаме краткосрочен заем до заплата, а при по-голяма финансова нужда отпускаме  заем на вносвки. Можете да се оабдите на телефон 0700 11 088 или да пишете на имейл info@ferratum.bg при нужда от повече информация.