Какви са ползите от навременното плащане на вноските по кредита

Какви са ползите от навременното плащане на вноските по кредита

На всеки може да се случи да просрочи вноска по кредита си. Извънредната ситуация, която пандемията от COVID-19 донесе в страната, постави мнозина в затруднено финансово положение. В това число влизат много хора, които имат заем за връщане. Небанковите финансови институции не начисляваха лихви и такси за забавяне на месечните вноски по време на извънредното положение.

Тази резонна мярка оказа благоприятен ефект и донесе спокойствие в така създалата се ситуация. Тя обаче не означава, че вноските по кредитите отпадат. Напротив, те трябва да се изплащат на съответната дата от падежа, ако не искаме да имаме неустойки по договора ни впоследствие.

В тази статия ще разгледаме някои от ползите, които носи внасянето на задълженията по кредита ни навреме.

  1. Ще избегнем лошата кредитна история

Не една и две могат да се окажат причините даден клиент да изпита невъзможност да върне кредита си в определения по договор срок. Специалистите от финансовите институции съветват да се свържем с кредитора и да обясним ситуацията, в която сме попаднали. Възможно е да получим отсрочка в рамките на няколко дни, която да ни помогне да съберем сумата по месечната вноска.

Ако не го направим, за нас може да има тежки последици, сред които е вписването ни като „некоректен“ клиент в Централния кредитен регистър, който се поддържа от Българска Национална Банка. Всяка една банкова и небанкова финансова институция има ангажимент да подава информация за отпуснатите кредити и тяхното състояние.

Никой потребител било то на бърз заем или на банков потребителски кредит, не би искал да бъде окачествен като „ненадежден“. Затова е важно да внася определената сума по заема си в срок.

  1. Лесно ще получим кредит отново

Навременното изплащане на месечните задължения по заема ще ни спаси от лошо кредитна история. От своя страна, това е отличен знак за финансовите институции, че ние сме отговорни и надеждни клиенти. Този показател е от голямо значение за тях, защото те ще ни отпуснат повторен заем много по-лесно, ако имаме нужда в бъдеще и дори биха ни предложили по-добри условия.

В полза на клиентите е да не забавят вноските си, тъй като информацията за нередовни платци се съхранява и е видима както за банковите, така и за небанковите финансови институции, каквито са  и компаниите за бързи кредити.

  1. Няма да ни бъде наложен запор на заплатата

Това е полза, която в никакъв случай не е за подценяване. Когато дълго време не сме успявали да погасяваме месечните вноски по заема, е възможно да се стигне до тази сериозна последица.

Обикновено кредиторите се опитват да я избегнат, тъй като е много по-крайна спрямо други мерки. За съжаление, ако сме попаднали в положение, при което изпитваме трайна невъзможност да връщаме парите на финансовите институции, може да се прибегне и до съдебни процедури и съответно до запор на заплатата.

Добре е да обмислим възможностите си за погасяване на кредита преди да го изтеглим. Разбира се, няма как да предвидим извънредна ситуация, като тази, която Коронавирусът създаде.

Въпреки това, за да сме сигурни и спокойни, че ще имаме право на финансова подкрепа от институциите и за в бъдеще, е редно да следим за редовното внасяне на месечните вноски по кредита на съответната дата от падежа.

Бъдете отговорни и изплащайте задълженията си навреме!