Какви са ползите от навременното плащане на вноските по кредита

На всеки може да се случи да просрочи вноска по кредита си. На всеки може да се случи да просрочи вноска по кредита си. В света постоянно възникват кризи - здравни, финансови, политически, лични. Това създава рискове за доходите на хората. В това число влизат много хора, които имат заем за връщане. 

Компаниите, които са ти отпуснали кредит, не могат да знаят за твоята лична ситуация, освен, ако не ги потърсиш и не се опитваш да разговаряш с тях, за да предложат решение за твоя индивидуален случай. Това, обаче не означава, че вноските по кредитите отпадат. Напротив, те трябва да се изплащат на съответната дата от падежа или датата, за която сте се разбрали с колегите от отдел "Събиране на вземания", ако не искаме да имаме неустойки по договора ни впоследствие.

В тази статия ще разгледаме някои от ползите, които носи внасянето на задълженията по кредита ни навреме.

1. Ще избегнем лошата кредитна история

Не една и две могат да се окажат причините даден клиент да изпита невъзможност да върне кредита си в определения по договор срок. Специалистите от финансовите институции съветват да се свържем с кредитора и да обясним ситуацията, в която сме попаднали. Възможно е да получим отсрочка в рамките на няколко дни, която да ни помогне да съберем сумата по месечната вноска.

Ако не го направим, за нас може да има тежки последици, сред които е вписването ни като „некоректен“ клиент в Централния кредитен регистър (ЦКР), който се поддържа от Българска Национална Банка. Всяка една банкова и небанкова финансова институция има ангажимент да подава информация за отпуснатите кредити и тяхното състояние.

Никой потребител било то на бърз заем или на банков потребителски кредит, не би искал да бъде окачествен като „ненадежден“. Затова е важно да внася определената сума по заема си в срок.

2. Лесно ще получим кредит отново

Навременното изплащане на месечните задължения по заема ще ни спаси от лошата кредитна история. От своя страна, това е отличен знак за финансовите институции, че ние сме отговорни и надеждни клиенти. Този показател е от голямо значение за тях, защото те ще ни отпуснат повторен заем много по-лесно, ако имаме нужда в бъдеще и дори биха ни предложили по-добри условия.

В полза на клиентите е да не забавят вноските си, тъй като информацията за нередовни платци се съхранява и е видима както за банковите, така и за небанковите финансови институции, каквито са и компаниите за бързи кредити. Да, има много компании, които се рекламират с това, че ще ти отпуснат кредит, дори с лошо ЦКР. Но е добре да се замислим какво стои зад тази оферта. С подобни клиенти, компаниите поемат огромен риск, а никоя компания не цели да губи пари, т.е. зад всички тези предложения се крие риск някой да ни е заложил капани, с които, ако влезем в просрочие да стигнем до притеснителни последствия.

3. Няма да ни бъде наложен запор на заплатата

Това е полза, която в никакъв случай не е за подценяване. Когато дълго време не сме успявали да погасяваме месечните вноски по заема, е възможно да се стигне до тази сериозна последица.

Обикновено кредиторите се опитват да я избегнат, тъй като е много по-крайна спрямо други мерки. За съжаление, ако сме попаднали в положение, при което изпитваме трайна невъзможност да връщаме парите на финансовите институции, може да се прибегне и до съдебни процедури и съответно до запор на заплатата.

Добре е да обмислим възможностите си за погасяване на кредита преди да го изтеглим. Разбира се, няма как да предвидим всяка извънредна ситуация, като например тази, която коронавирусът създаде през 2020-а година.

Въпреки това, за да сме сигурни и спокойни, че ще имаме право на финансова подкрепа от институциите и за в бъдеще, е редно да следим за редовното внасяне на месечните вноски по кредита на съответната дата от падежа.

Бъди отговорен и изплащай задълженията си навреме!

Вземи бърз кредит до минути.

Кандидатствай

 

Можеш да прочетеш и другите ни статии

Sorry, there are errors on the page: