Развенчаваме митове - Мит 1: Има скрити лихви и такси при кредитите

07.03.2022#Общи

Всеки кредит, който теглиш има такси, свързани с него, потребителските кредити не са по-различни.

Да проследиш всички такси, свързани с даден кредит не винаги е лесно и те може да варират спрямо типа, размера на главницата и периода на кредита

Повечето банки предлагат заеми с комбинация от множество лихви и такси, но те не винаги имат едни и същи условия, което затруднява прогнозирането на общите ти разходи. Коя и банка или финансова институция да избереш, тя трябва да разкрие всички лихви и такси, преди да сключите договор за заем. Ferratum винаги ще ти предоставя предварително всички разходи по заема, така че да не се изненадваш от такси или условия.

Избегни объркването и научи повече за условията, които може да видиш при теглене на потребителски заем, както и за общи лихви и такси:

Лихвени проценти:

Номиналният лихвен процент се определя въз основа на размера и продължителността на потребителския заем, както и на финансовото състояние на кредитополучателя. Това ще варира в зависимост от това на коя банка си клиент и номиналният лихвен процент определя колко плащаш на банката всеки месец в допълнение към вноските по кредита. Например, ако решиш да изтеглиш заем от 1000 лв. за 6 месеца от Ferratum, номиналният лихвен процент по него ще бъде 11.99% т.е. в края на периода ще трябва да върнеш общо 1119.90 лв.

Ефективният лихвен процент се отнася до всички разходи, свързани с кредита плюс номиналния лихвен процент.

Такса за откриване на сметка

Таксите за откриване на сметка са често еднократно плащане, когато сключите договор с банка, тук можете да срещнеш и друг тип такса - разглеждане на документи. Във Ferratum никога няма да видиш такива такси.

Срочни такси

Срочните такси са месечни разходи в допълнение към това, което вече плащаш под формата на лихви и вноски. Във Ferratum няма други допълнителни такси, ако не просрочваш плащанията на вноските си, когато може да се начислят допълнителни такси според съответната тарифа - можеш да я откриеш на сайта, както и ще я получиш по имейл заедно със Стандартен европейски формуляр, съдържащ преддоговорната информация.

Такса за обработка на документи

Тези такси се начисляват, ако искаш да направиш промени в споразумението си по време на срока на договора. Във Ferratum нямаме подобни такси. Вместо това, можеш да направиш промяна в падежната дата на твоя заем до заплата, като за това удължаване дължиш съответна такса - процент от главницата на заема. Ако усвоиш кредит на вноски и приемеш предложение за екстра кеш, с което слючващ анекс към договора, променящ главницата и срока за връщане, не се начисляват допълнителни такси.

Годишни такси

Годишната такса е годишната цена на кредита. Ако си усвоил кредит от Ferratum, който си обезпечил с личен гарант, т.е. трето физическо лице, което да поеме задълженията по кредита ти, в случай, че ти не можеш да се справяш с тях и ако заплащаш вноските си без закъснение, то годишната цена на твоя кредит ще е равна на главницата + номиналния лихвен процент. Нищо повече. Ако решиш да обезпечиш кредита си с фирма партньор, юридическо лице, предоставено от Ferratum, то тогава може да дължиш месечна такса към тях за предоставената услуга, информация за евентуални такива задължения ще получиш на имейла си, както и ще можеш да видиш при втората стъпка от процеса на кандидатстване.

Такса теглене

Таксите за теглене се начисляват всеки път, когато теглиш пари или извършвате превод от сметката по кредита. Повечето банки предлагат определен брой тегления без такса, преди тази цена да е приложима. Ferratum за момента не предлага продукт, при който цялата сума по кредита да не се усвоява наведнъж и съответно услугата е безплатна.

Такса фактура

Ако получиаваш фактура по пощата, обичайно е да се начислява такса за фактура. Ако твоя кредитен партньор предлага електронна фактура, можеш да изберете това, за да избегнеш допълнителната такса. Във Ferratum няма да получаваш месечни фактури, но ако се нуждаеш от документ, удостоверяващ липсата или наличие на задължения, можеш да го свалиш във всеки един момент от твоя личен профил.

 

Няма да получиш реалистична картина за цялата стойност на заема, ако просто гледаш всяка такса поотделно. Въпреки че всяка сума може да изглежда малка сама по себе си, те могат да образуват значителна сума, когато се съберат.

5 съвета, които ще ти помогнат да предвидиш кои разходи са обвързани с твоя потребителски заем и колко високи биха могли да бъдат те:

 

1. Погледни ефективния лихвен процент, за да разбереш общите такси и разходи по заема

Всички разходи, свързани със заем, трябва да се отразяват в твоя ефективен лихвен процент, за разлика от номиналния ти лихвен процент. Това означава, че за да получиш пълен преглед на разходите, свързани с потенциален заем, трябва да изчислиш ефективния лихвен процент. Във Ferratum ще получиш погасителен план и договор, в който са посочени дължимите суми, както и тарифа за допълните такси, в случай на забава, веднага след одобрение за кредит. След като ги имаш пред себе си, можеш да прецениш дали да потвърдиш или да се откажеш. Самото кандидатстване не ти струва нищо, тъй като няма такса за разглеждане на документи.

2. Банките и финансовите институции показват ли средния, най-ниския или максималния лихвен процент?

Лихвените проценти и таксите, показвани на уебсайтовете на банките, често са примери за това, което можете да очакваш. Много финансови институции посочват среден лихвен процент или най-ниския лихвен процент за своите заеми. В тези случаи е вероятно да получиш по-висок лихвен процент от този, показан на уебсайта, след като е извършена кредитна проверка въз основа на твоята финансова история. Погледни показания максимален лихвен процент, за да имаш по-добра представа за най-високата сума, която може да те таксуват. Във Ferratum, винаги показваме лихвата и точната сума, която ще дължиш и няма да има разлика на база на твоята кредитна история.

3.Провери Централния кредитен регистър, за да видиш какви лихвени проценти можете да очакваш, на база своята кредитна история

Твоето финансово състояние и дали имаш запори ще повлияят на това на какъв лихвен процент отговаряш в повечето банки. Във Ferratum това не е така, ние правим тази справка, за да преценим доколко би имал възможност да плащаш задълженията си на база на декларирания от теб доход и съществуващите ти задължения към други финансови институции. Не искаме да те товарим допълнително и да те вкарваме във финансови затруднения, затова и можеш да получиш отказ за кредит, ако нашите кредитни агенти преценят, че е вероятно да не можеш да изплащаш кредита си и да влезеш в забава, което да доведе със себе си и допълнителни такси. Това е и причината понякога да получиш предложение за по-ниска сума, от тази, за която кандидатстваш първоначално.

4. Избери срока на погасяване и се свържи с кредитора за опции за вноски

Колкото по-бързо погасяваш даден заем, толкова по-малко ще ти струва той. Имаш право да погасиш заема преди датата на падежа. Ако можеш да изплатиш заема по-бързо от първоначално договореното, тогава го направи, но не забравяй преди това да се свържеш с твоя кредитор, за различни опции, които може да ти предложат като промяна на размера на вноските, но имай предвид, че може да възникнат такси за обработка. Във Ferratum предлагаме предсрочно погасяване на кредитите, ако попълниш заявление за това и заплатиш в уговорения срок.

5. Изчисли общата стойност на заема си

Чрез изчисляване на общата стойност на заема е по-лесно да направиш реално сравнение на всичките си опции. Най-добре, за да е най-точно това сравнение да добавиш всички възможни такси в калкулацията, за да прецениш, чий продукт е най-изгоден за теб.

 

Ferratum винаги ще ти предлага прозрачни условия и няма да крием нищо от теб. Ако се нуждаеш от финансова подкрепа, можеш да попълниш формата за кандидатстване по всяко време. Виж още информация във видеото тук.

Вземи бърз кредит до минути.

Кандидатствай

 

Можете да прочетете и другите ни статии

Sorry, there are errors on the page: